Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej

Przygotowanie do małżeństwa

Odwiedziło nas:

Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Bieżący miesiąc
Dotychczas
30
296
496
4286
94873

Twój IP: 54.80.68.137
2018-05-22 02:07

Narzeczeni

 

Kiedy rozpocząć bezpośrednie przygotowania do sakramentu małżeństwa:

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej sześć miesiący przed ślubem w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu.

 

Dokumenty, które należy przygotować w celu spisania protokołu przedślubnego:

- metryka chrztu wydana nie wcześniej niż 6 miesiące przed spisaniem protokołu;
- świadectwo ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej;
- świadectwo ukończenia przygotowania bliższego do małżeństwa (jeżeli takie miało miejsce)
- dowód osobisty.

Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe dostarczają trzy egzemplarze zaświadczenia sporządzonego w USC miejsca zamieszkania narzeczonych (wyciąg z aktu urodzenia dla celów zawarcia małżeństwa, świadectwo o stanie wolnym, obywatelstwie polskim i miejscu zamieszkania). Zaświadczenie z USC jest ważne 6 miesięcy..

 

W przypadku, gdy kandydaci (zarówno kobieta jak i mężczyzna) nie ukończyli lat 18, wymagana jest zgoda Sądu dla nieletnich, dyspensa z Kurii Biskupiej oraz zgoda rodziców. Jednakże załatwienie tych spraw dokonuje się przy udziale Proboszcza.

 

 

DNI SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH

  szczegóły
 NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE

  szczegóły 
PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA DLA NIESŁYSZĄCYCH

  szczegóły
INFORMACJE DLA NARZECZONYCH

  szczegóły
PRZYGOTOWANIE METODĄ DIALOGOWĄ

  szczegóły
„PRZED NAMI MAŁŻEŃSTWO”

  szczegóły
DOMINIKANIE KATOWICE

  szczegóły

 

 

Copyright © Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej