Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej

Przygotowanie do małżeństwa

Odwiedziło nas:

Dzisiaj
Wczoraj
Bieżący tydzień
Bieżący miesiąc
Dotychczas
29
296
495
4285
94872

Twój IP: 54.80.68.137
2018-05-22 02:07

Archidiecezjalna Poradnia Specjalistyczna

 

Siedziba:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 30/4
40- 058 Katowice
Tel.: 519 546 197 GPS N 50.253089 E 19.013787
Mail.: rodzina@archidiecezjakatowicka.pl 
Mapka dojazdu: [kliknij]

Obszary działania, pomocy:
diagnoza psychologiczna; konsultacja; terapia; doradztwo; psychoedukacja; mediacja; działalność profilaktyczna; działalność informacyjna; działalność szkoleniowa.

Godziny pracy Poradni:
Poniedziałek i środa od 11:30 do 19:30
Wtorek, czwartek, piątek od 7:30 do 15:30.

Uwagi:
1. Standardowy czas porady wynosi 45 minut
2. W Poradni nie udziela się Sakramentu Pokuty.
3. Poradnia nie załatwia spraw urzędowych za pacjentów.
4. Pomoc udzielana jest osobom pełnoletnim; dzieciom i młodzieży pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie udziela się porad.
6. Porady udzielane są bezpłatnie.
Istnieje możliwość złożenia darowizny na cele Duszpasterstwa Rodzin.

 

 

Archidiecezjalna Poradnia Specjalistyczna

Ojciec święty Franciszek w Adhortacji Apostolskiej Amoris Laetitia (19.03.2015, nr 39) pisze : Musimy być wdzięczni za fakt, że większość ludzi ceni relacje rodzinne, które pozwalają trwać w czasie i zapewniają drugiej osobie szacunek. Dlatego cenne jest to, że Kościół oferuje przestrzenie towarzyszenia i poradnictwa w kwestiach związanych z rozwojem miłości, przezwyciężania konfliktów i wychowywania dzieci.

Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (2003 nr 43) zarządza powołanie w diecezji Specjalistycznej Poradni Rodzinnej. Ze względu na rosnącą liczbę osób wymagających pomocy w wielu szczególnych dziedzinach.
Poradnie takie, w celu zapewnienia zgłaszającym się integralnej pomocy, winny zatrudniać różnych specjalistów. Oprócz duszpasterza będą w nich dostępni między innymi: psycholog, pedagog, prawnik, lekarz (konsultant), nauczy-ciel Naturalnego Planowania Rodziny.

Zasady Duszpasterstwa Rodzin w Archidiecezji Katowickiej (18.03.2015) wskazują, że: Pierwszą osobą odpowiedzialną za duszpasterstwo rodzin w Archidiecezji Kato-wickiej jest Arcybiskup Katowicki, który jako ojciec i pasterz szczególnie troszczy się o tę dziedzinę duszpasterstwa i poświęca jej swe zainteresowanie, troskę i czas, oraz zapewnia wszelkie środki do działania. (por. FC 73)
Dlatego ja czytamy dalej w dokumencie: W Archidiecezji Katowickiej funkcjonuje Archidiecezjalna Poradnia Specjalistyczna. Celem poradnictwa rodzinnego jest wspieranie małżonków i rodziców w realizowaniu swojego powołania, pomoc w przezwyciężaniu trudności oraz kształtowanie po-staw prorodzinnych.

Nasz Kościół lokalny wpisuje się w nurt duszpasterstwa Kościoła powszechnego. Troska o rodziny w archidiecezji katowickiej była obecna zawsze w różnych formach.
W 1957 roku powstała w naszej diecezji Katolicka Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna, a w 1958 r. przekształciła się w Diecezjalną Poradnię Życia Rodzinnego.
Od 60 lat pracownicy Poradni służą rodzinom przeżywają-cym trudności: udzielają wsparcia psychologicznego, pomagają w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, uczą naturalnych metod planowania rodziny i odpowiedzialne-go rodzicielstwa, udzielają pomocy prawnej.
Otwierana w nowym lokum przez Księdza Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca Archidiecezjalna Poradnia Specjalistyczna jest kontynuacją 60 letniej tradycji i rozwinięciem działalności posługi rodzinie wy-znaczonej przez II Synod Archidiecezji Katowickiej.

Copyright © Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Katowickiej